nieuwbouw tijdelijke rechtbank amsterdam

circulair gebouw

gebouw als een product met hoge intrinsieke waarde

tijdelijke rechtbank / project

projectinformatie
Het consortium dpcp onder leiding van du Prie bouw & ontwikkeling uit Leiden en projectontwikkelaar cepezedprojects uit Delft heeft de Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht voor de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam gewonnen. cepezed en cepezedinterieur zijn als architect en interieurarchitect betrokken. Aannemer du Prie zal de bouw voor zijn rekening nemen en cepezedprojects bewaakt de integrale projectbenadering en de ontwikkeling van het gebouw als product.

parnascomplex
De tijdelijke nieuwbouw van circa 5.400 m² op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg is een voorziening waarin een groot deel van de rechtspraak doorgang vindt tijdens de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Voor zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats.

hoge eisen
In het gebouw vinden tijdens de gebruiksperiode essentiële processen van de Rechtbank plaats. De eisen aan het tijdelijke pand zijn dan ook hoog. Zo mag het interim-karakter van het gebouw geenszins afbreuk doen aan de representativiteit en gelden onverkorte condities betreffende zaken als outillage, complexe logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid.

intrinsieke circulariteit
Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zet opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) daarnaast hoog in op het voorkomen van verspilling. Als belangrijk selectiecriterium gold daarom ook het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. De intrinsieke circulariteit van het dpcp-voorstel heeft veel waardering geoogst. Niet alleen is op iedere schaal tot aan het volledige gebouw toe consequent gezocht naar mogelijkheden tot reductie, hergebruik en recycling van materialen, ook staat het consortium zoveel mogelijk gebruik van donormaterialen voor, wat verspilling ‘aan de voorkant’ minimaliseert. Zo onderzocht dpcp onder meer het hergebruik van kanaalplaten uit sloopgebouwen voor realisatie van het vloersysteem. Na afloop van de gebruiksperiode is het gebouw in zijn geheel herbruikbaar op een andere locatie.

gebouw als product
cepezedprojects bouwt met de tijdelijke rechtbank voort op eerdere conceptontwikkeling van tijdelijke gebouwen. Zo ontvouwde de ontwikkelaar eerder al het multifunctionele CENTRA.AL-concept gestoeld op de fysieke loskoppeling van grond en gebouw. Het gebouw wordt hierdoor een product, is gemakkelijk op verschillende (tijdelijke) locaties inzetbaar voor uiteenlopende functies en leent zich daarbij goed voor alternatieve financieringsvormen. Samen met dpcp-partner du Prie richt cepezedprojects inmiddels ook de stichting 'Gebouw als Product' op. Deze heeft als doel de flexibiliteit van de gebouwde omgeving op het niveau van het hele gebouw te onderzoeken en stimuleren. Om dit doel te bereiken gaat de stichting o.a. samenwerken met het RVB en de TU Delft. Elco Brinkman treedt op als ambassadeur van de stichting.

overige partijen
Andere betrokken partijen in het consortium zijn ingenieursbureau Linssen als installatieadviseur, IMd Raadgevende Ingenieurs als constructieadviseur en LBP|SIGHT voor advies op het gebied van akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Schoonderbeek installatietechniek en Putman installaties zijn daarnaast betrokken als partijen voor de uitvoering en het onderhoud van de installaties.

tijdelijke rechtbank / persberichten

dpcp realiseert tijdelijke rechtbank amsterdam (pdf)

tijdelijke rechtbank / uitvoering

globale projectplanning
vanaf Q2 2015: sloop bouwdeel T1 en T2 en bouwrijp maken G
Q2 2015 - Q4 2015: ruwbouw bouwdeel G
Q1 2016 - Q2 2016: afbouw bouwdeel G
Q2 2016 - Q3 2016: inrichting voorterrein en oplevering

werktijden
De aannemer heeft een vergunning gekregen om te bouwen van maandag t/m zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Dit betekent dat de aannemer tussen deze tijdsstippen met geluid mag werken. Dit past binnen de kaders van het Nederlands Bouwbesluit. Om de omgeving (bewoners en bedrijven) te ontzien zullen werkzaamheden voornamelijk overdag plaatsvinden, tussen 07.00 en 16.00 uur.

transport
Al het bouwtransport vindt aan de achterzijde van het bouwterrein plaats via de ingang aan de Parnassusweg, niet via de Fred. Roeskesstraat. Transportbewegingen worden zoveel mogelijk gepland voor 09.00 uur om belemmering van gehechtentransport en overig verkeer te voorkomen.

Zwaar transport wordt (indien mogelijk) voor 08.00 uur en/of na 20.00 uur gepland om overlast op de wegen te voorkomen. Om de omgeving gedurende zeer vroege en/of late tijden te ontzien wordt per geval tevens beoordeeld of het mogelijk is dergelijk transport op zaterdag gedurende normale uren te laten plaatsvinden.

prefabricage
De Tijdelijke Rechtbank wordt voor het overgrote deel opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen. Dit betekend dat een deel van het werk dat traditioneel op de bouwplaats gebeurt in de fabriek wordt gedaan. Vanuit de fabriek worden kant-en-klare bouwdelen of bouwelementen naar de bouwplaats gebracht en daar op hun plek gemonteerd. Door de hoge mate van prefabricage kan er schoner, stiller en sneller worden gebouwd en wordt overlast voor de omgeving tot het uiterste beperkt.

tijdelijke rechtbank amsterdam is een project van dpcp b.v.,
een projectcombinatie van
du prie bouw & ontwikkeling
en
cepezedprojects develop/design/build

015-2150999 | ezelsveldlaan 61 | 2611 rv delft | nl